Carlos Rosón Varela

Tercer sector de acción social.

Empresa: 
IGAXES
Teléfono: 
+34 609 283 673

Somos IGAXES, e temos unha misión:
Que ningunha nena, neno ou persoa moza teña que renunciar ao seu futuro por razón de pobreza ou exclusión social.